От дърво…

От основата до покрива на една структура, тъй като е възможно да се изгради с дърво, художествени и декоративни цели се използват колкото е възможно. Дървени конструкции, за многократна употреба и подвижни части могат да бъдат променяни в системата. Дървени конструкции, стоманени конструкции, както и загуба на много малка инсталиран след изваждане от производствената система е създадена. Предотвратяване на загуби, които могат да възникнат по време на отстраняване на дизайна зависи от тази посока. Бетон отстраняване и повторно използване на системи, но има унищожение. В допълнение, дървен материал системи, ремонт, арматура, план, и е подходящ за промени в обема.