traversi

Съвместим с най-трудните метеорологични условия и дълготрайни дървени траверси след железниците паркове и градини са все по-често използвани. Устойчивост, както и преносимост    на други места лесно и могат да бъдат използвани като стена, както в паркове и градини са крайно необходими.