Удобства: външно budağın външната дърво е много близо до бял цвят. Интериор дърво е светло кафяво. Потъмнява с течение на времето. Твърд, тежък, добре структуриран дърво. Но лесно да се обработват. Сцепени трудно. Устойчив на сухи условия. Ефектите на промяна на метеорологичните отива лошо бързо. Лесно се разпада от насекоми и микроорганизми, които не са. Докладът се фокусира върху съхранените условия. Много енергия. Лепило, пирони и винтове, установява връзка със средата. Добър лак. Водни бои и боядисани трудно. Специфично тегло 0,68 g/cm3 видове.

Къде да Употреба: дървен материал не е подходящ за използване като. Използва се в производството на масивна дървесина и мебели покритие. Tornacılıkta дава положителен резултат. Производство на шперплат се използва. Мебели и друга вътрешна архитектура, инструменти, спортни превозни средства се използват.