Качеството и процеса на сушене на дървен материал, паркет, производството на най-важната точка. Дървени дървета са превърнати в проект на идеалното съдържание на влага (8%) се намалява. Бъдещите нива на влагата от вътрешната и външната баланс, огъване, огъване, опън и удължение елиминира недостатъците.